Bị loại khỏi Mỹ, ZTE sẽ thiệt hại bao nhiêu?

Bị loại khỏi Mỹ, ZTE sẽ thiệt hại bao nhiêu?