GoPro cân nhắc việc bán công ty khi doanh thu sụt giảm

GoPro cân nhắc việc bán công ty khi doanh thu sụt giảm