Intel làm việc với các đối tác để khắc phục lỗ hổng

Intel làm việc với các đối tác để khắc phục lỗ hổng