tin thị trường

Ngân hàng không có mạng lưới ATM phải đóng phí giao dịch

Ngân hàng không có mạng lưới ATM phải đóng phí giao dịch

Theo quy định mới vừa được ban hành bởi Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), các đơn vị/tổ chức phát hành thẻ ATM nhưng không có mạng lưới ATM sẽ phải đóng phí chia sẻ 8.000 đồng/giao dịch thay vì 2.000 đồng/giao dịch như trước kia (chưa bao gồm thuế GTGT). Biểu phí mới này sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 1/8. Đối với mức phí chia sẻ giữa các tổ chức thành viên tham gia cả vai trò tổ chức phát hành và tổ chức thanh toán sẽ không có gì thay đổi.

Ngân hàng không có mạng lưới ATM phải đóng phí giao dịch

Theo NAPAS, hiện nay trên thị trường, cán cân phát hành, thanh toán thẻ đang có xu hướng mất cân đối khi hầu hết các ngân hàng chỉ đang tập trung vào việc phát hành thẻ mà chưa chịu đầu tư nhiều vào việc phát triển mạng lưới ATM. Nguyên nhân được cho là vì chi phí đầu tư và chi phí vận hành ở mức khá cao.

Bên cạnh đó, một số công ty tài chính tiêu dùng sau khi được ngân hàng nhà nước cho phép sẽ cũng tham gia vào mạng lưới NAPAS trong vai trò phát hành. Điều này vô tình tạo thêm gánh nặng phục vụ, gây mất cân bằng giữa phát hành và thanh toán.

Nhằm tạo ra sự hài hoà hoạt động giữa tổ chức phát hành và tổ chức thanh toán, hướng tới bù đắp chi phí, tự điều chỉnh và khuyến khích phát triển mạng lưới ATM trên toàn quốc, NAPAS đã ban hành quy định mới để điều chỉnh phí chia sẻ các giao dịch rút tiền.

Hiện nay, mỗi giao dịch rút tiền ngoại mạng chủ thẻ tại cây ATM sẽ phải trả phí 3.300 đồng/giao dịch trong khi tổ chức phát hành thẻ sẽ trả 1/000 đồng/giao dịch và tổ chức thanh toán thẻ trả 350 đồng/giao dịch cho NAPAS.

Tagged , ,