Skydio R1: Drone giúp theo dõi và giám sát con người từ phía sau

Skydio R1: Drone giúp theo dõi và giám sát con người từ phía sau