PayPal mua lại hãng công nghệ iZettle

PayPal mua lại hãng công nghệ iZettle