công nghệ

ESports: môn thể thao công nghệ mới

Hiện nay, chúng ta thường bắt gặp cụm từ Esports trên các tin tức, mặt báo, nhưng có lẽ rất ít người hiểu nó nghĩa là gì.  ESports nói một cách dễ hiểu là thể thao điện tử (Electronic Sports). Đây là thuật ngữ dùng để mô tả thế giới các video game mang tính cạnh tranh, có tổ chức,…

Continue Reading