tin thị trường

Thị trường bán lẻ tại Việt Nam – Tiềm năng và Thách thức

Thách thức trong việc xác định được phương hướng đầu tư đối với doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam là rất lớn. Nhưng, tiềm năng ở ngành nghề này cũng tỷ lệ thuận nếu nắm bắt được mạch đập thị trường. Năm 2013, thị trường bán lẻ Việt Nam chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt thương hiệu bán…

Continue Reading