tin thị trường

Virus corona làm thay đổi cả thói quen công nghệ của người Trung Quốc (Phần 1)

Corona (nCoV) có lẽ là virus ảnh hưởng đến nhiều mặt nhất của đời sống con người. Không chỉ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, làm đình trệ và giảm sút nền kinh tế, kinh doanh… trên mọi lĩnh vực của cuộc sống mà còn làm thay đổi cả thói quen sử dụng công nghệ của con người.  Với tốc…

Continue Reading