dịch vụ 4G
công nghệ

IDG công bố kết quả khảo sát dịch vụ 4G

Ngày 27/7/2017, IDG đã thông báo kết quả  về“Cuộc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với nhà cung cấp dịch vụ 4G tại Việt Nam năm 2017”. Theo đó, VinaPhone được bình chọn có chất lượng chăm sóc khách hàng tốt, MobiFone được bình chọn có chất lượng dịch vụ 4G tốt còn…

Continue Reading