pin iPhone 8 Plus
thiết bị di động

Apple điều tra tình trạng pin iPhone 8 Plus bị phồng

Apple đang điều tra một loạt các báo cáo về tình trạng pin đối với một số điện thoại iPhone 8 Plus mới. Trong tuần qua, đã có 6 trường hợp được báo cáo cho thấy phần màn hình điện thoại bị tách ra ngay sau khi chúng bắt đầu được sử dụng. Trong tất cả các trường hợp, pin…

Continue Reading