công nghệ

Tác động của công nghệ 4.0 đến xã hội ngày nay

Cụm từ “công nghệ 4.0” được nhắc đến rất nhiều trên truyền thông và mạng xã hội, kèm theo đó là những triển vọng về một tương lai phát triển cùng với thành tựu công nghệ vượt bậc. Tìm hiểu công nghệ 4.0 là gì? Công nghệ 4.0 hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  đang diễn…

Continue Reading