thực tế ảo
công nghệ

Trải nghiệm thực tế ảo mới nhất của Google là dạy cách pha cà phê

Giảng dạy với mô hình mô phỏng không phải là khái niệm mới, nhưng Daydream Labs của Google muốn biết chính xác về việc công nghệ thực tế ảo có thể hữu dụng như thế nào trong việc dạy kỹ năng thực hành. Trong một thử nghiệm gần đây, Google đã thực hiện mô phỏng một máy pha cà phê…

Continue Reading