Tencent và Nokia bắt tay phát triển công nghệ 5G

Tencent và Nokia bắt tay phát triển công nghệ 5G