công nghệ

Thách thức và giải pháp với FinTech tại Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, ngoài các đối thủ cạnh tranh lâu đời, các công ty fintech thường phải đối mặt với sự nghi ngờ từ các cơ quan quản lý tài chính như ngân hàng phát hành và Chính phủ Liên bang. Vào tháng 7 năm 2018, Chính quyền Trump đã ban hành một tuyên bố chính sách cho phép các công ty FinTech nộp đơn xin điều lệ ngân hàng quốc gia cho mục đích đặc biệt từ Văn phòng liên bang về Cơ quan quản lý tiền tệ. Quyền ưu đãi liên bang áp dụng cho luật tiểu bang liên quan đến các ngân hàng được điều lệ liên bang.

Bảo mật dữ liệu là một vấn đề khác mà các nhà quản lý quan tâm vì mối đe dọa bị hack cũng như nhu cầu bảo vệ dữ liệu tài chính doanh nghiệp và người tiêu dùng nhạy cảm. Các công ty FinTech toàn cầu hàng đầu đang chủ động chuyển sang công nghệ đám mây để đáp ứng các quy định tuân thủ ngày càng nghiêm ngặt.

Ủy ban Thương mại Liên bang cung cấp tài nguyên miễn phí cho các công ty thuộc mọi quy mô để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của họ về việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Một số sáng kiến ​​tư nhân cho thấy rằng nhiều lớp phòng thủ có thể giúp cô lập và bảo mật dữ liệu tài chính.

Ở Liên minh châu Âu, các công ty FinTech phải tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu, chẳng hạn như GDPR. Các công ty cần chủ động bảo vệ người dùng và dữ liệu của công ty nếu không sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 20 triệu euro, hoặc trong trường hợp có cam kết, lên đến 4% tổng doanh thu toàn cầu của họ. Ngoài GDPR, các tổ chức tài chính châu Âu bao gồm các công ty FinTech phải cập nhật các bộ phận quản lý của họ với Chỉ thị về dịch vụ thanh toán (PSD2), có nghĩa là họ phải tổ chức cơ cấu doanh thu của mình theo mục tiêu chính là quyền riêng tư.

Bất kỳ vi phạm dữ liệu nào, dù nhỏ đến mức nào, đều có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý trực tiếp đối với công ty và hủy hoại danh tiếng của công ty fintech.

Lĩnh vực tài chính trực tuyến cũng là mục tiêu ngày càng tăng của các cuộc tấn công tống tiền từ chối dịch vụ phân tán. Thách thức bảo mật này cũng phải đối mặt với các công ty ngân hàng lịch sử vì họ cung cấp dịch vụ khách hàng có kết nối Internet.

Thách thức và giải pháp với FinTech
Tagged , ,