Ứng dụng công nghệ xe thông minh giúp tiết kiệm 6,2 tỷ USD chi phí nhiên liệu

Ứng dụng công nghệ xe thông minh giúp tiết kiệm 6,2 tỷ USD chi phí nhiên liệu