Vụ sáp nhập của AT&T “không có vấn đề gì lớn” khi chuẩn bị xét xử

Vụ sáp nhập của AT&T “không có vấn đề gì lớn” khi chuẩn bị xét xử