tin thị trường

Xuất nhập khẩu hàng hoá theo đầu người Việt Nam tăng mạnh

Xuất nhập khẩu hàng hoá theo đầu người Việt Nam tăng mạnh

Xuất nhập khẩu hàng hoá theo đầu người Việt Nam tăng mạnh

Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan, năm 2018, trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá tính theo đầu người của Việt Nam cao hơn 2,5 lần mức xuất nhập khẩu bình quân/người trong giai đoạn 2015-2017. Cụ thể, năm vừa qua Việt nam có nhiều kỷ lục về xuất nhập khẩu hàng hoá với tổng trị giá đạt 480,17 tỷ USD, tăng hơn 52 tỷ USD. Nhờ đó, chỉ số độ mở của nền kinh tế Việt Nam (xuất nhập khẩu hàng hoá/GDP) trong năm 2018 ước tính là 196%.

Nhờ kết quả ấn tượng trên, thứ hạng xuất khẩu nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2018 có thể được cải thiện khi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) công bố báo cáo tổng quan về xuất nhập khẩu toàn cầu dự kiến diễn ra vào tháng 4/2019.

Một điểm đáng chú ý trong năm 2018 là việc cả xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá đều tăng với tốc độ 2 con số so với năm 2017 theo thứ tự là 13,2% và 11,1%.

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam có thặng dư. Cụ thể, trong năm 2018, mức thặng dư Việt Nam đạt kỷ lục lên tới 6,8 tỷ USD trong khi đó năm 2017 chỉ là 2,11 tỷ USD và năm 2016 là 1,78 tỷ USD.

Như vậy, trong 5 năm gần nhất thì cán cân thương mại của Việt nam có 4 năm có thặng dư thương mại và chỉ duy nhất năm 2015 có thâm hụt cán cân thương mại. Đến năm nay, chúng ta có thặng dư cán cân thương mại với 150 nước, vùng lãnh thổ đối tác và có thâm hụt với 85 nước, vùng lãnh thổ.

Năm 2018, có tổng cộng 85.600 doanh nghiệp được cơ quan Hải quan thống kê trên thực tế có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá. Con số này dự báo đến năm 2020 sẽ là 100.000 doanh nghiệp.

Tagged , ,